Presentació

Foto dels guanyadors

Guanyadors de la 2a edició dels Premis UOC-RMF

La Universitat Oberta de Catalunya i la Ramon Molinas Foundation convoquen la tercera edició dels Premis UOC-RMF amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria tecnològica i científica. Els guardons reconeixeran els millors projectes de grau, enginyeries tècniques, enginyeries superiors o màsters universitaris dels estudiants dels programes dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Els premis estan oberts a tots aquells estudiants que han realitzat, presentat i superat el TF durant els dos semestres del curs acadèmic 2015-2016.

La tercera edició dels Premis UOC-RMF pretén inspirar i esperonar les bones idees que serveixin per millorar la societat.

Un tribunal d’acadèmics i professionals valorarà els projectes presentats, seleccionant-ne sis finalistes, en funció dels criteris següents:

  • Innovació del projecte
  • Creativitat
  • Percepció de les oportunitats
  • Utilitat social: sensibilitat amb els problemes de la societat
  • Beneficis que comportarà
  • Capacitat d’èxit
  • Claredat de la memòria
  • Presentació i exposició del projecte